Ruim 53 jaar Stidomu!

Helaas heeft StiDoMu door aanblijvende onvoldoende bestuurlijke capaciteit moeten beslissen tot beëindiging van haar bestaan per 14 mei 2023.

Aansluitend op het laatste concert van Musica Vocale kreeg Reinoud Egberts de erepenning van de stad Doesburg uitgereikt door de loco-burgemeester.  TVDoesburg maakte een mooie video van het laatste concert en de feestelijke uitreiking

Sinds de oprichting op 11 maart 1970 zijn er,  op initiatief van de toenmalige cantor-organist van de Grote of Martinikerk Reinoud G. Egberts, door StiDoMu in de afgelopen 52 jaar ruim 700 concerten georganiseerd!

Ensembles en musici uit vele delen van de wereld waren te gast in met name de Martinikerk: Kathedrale koren uit Coventry, Edinburgh en Tarnov (P), het St. Johns Choir Cambridge, koren uit Zweden, Servië en Canada. Uit eigen land konden we in Doesburg genieten van onder meer het Nederlands Kamerkoor, de Domcantorij, het Monteverdi Kamerkoor, het Oost- Nederlands Kamerkoor en het Vocaal Ensemble Zutphen. Dirigenten Jos van Veldhoven, Ton Koopman, Peter Dijkstra, Paul van Nevel en William Christie met zijn ensemble Les Arts Florissants uit Parijs mochten we in Doesburg begroeten.

Gedurende meer dan 20 jaar verzorgde huisorkest het Doesburgs Kamerorkest o.l.v. Reinoud G. Egberts een 75- tal concerten en begeleidde toentertijd jonge solisten en aanstormende talenten als violiste Janine Jansen, bas Harry van der Kamp, harpiste Manja Smits en hoboïst Arthur Mahler. Nu komt het Luthers Bach Ensemble uit Groningen jaarlijks onder meer een van de passionen van Bach uitvoeren en biedt steeds weer nieuwe hoogtepunten in onze concertseries.

Orgelconcerten
Ook de orgelserie trekt internationaal aandacht dank zij het unieke Monumentale Walcker-orgel: meer dan 350 concerten met bespelers uit de V.S., Japan, Zuid-Korea en bijna alle landen van Europa.