logostidomu_HSbewerkt-e1436422665615

Concerten in Doesburg Martinikerk en Gasthuiskerk

Beste lezer,

Gezien de huidige omstandigheden wil het bestuur u dit keer uitgebreider informeren over het wel en wee van StiDoMu op dit moment.

De coronacrisis heeft ook voor de activiteiten van StiDoMu ingrijpende gevolgen. Nadat vanwege ziekte van een van de musici het concert in februari jl. door het duo Belder-Kimura afgelast moest worden, konden vanwege de crisis tot nu toe drie concerten geen doorgang vinden. Daaronder ook de Matthäus Passion die op 22 maart gepland was.

StiDoMu sloot zich aan bij landelijke oproepen om musici en ensembles te ondersteunen door het publiek te vragen het geld van de tevoren betaalde kaartjes niet terug te vragen maar ten goede te laten komen aan deze sector die ook zwaar getroffen wordt. Veel van degenen die een ticket hadden gekocht reageerden positief en doneerden een deel of het gehele bedrag dat men betaald had en zo konden wij met heel veel genoegen aan het Luthers Bach Ensemble € 5.862,50 overmaken!
170804_doesburgorgelconcert_fransdelaaf_voorwebsite

50 jaar StiDoMu 1970-2020

Dit jaar 2020 is het jubileumjaar van StiDoMu en dat wilden we vooral met muziek vieren! Op de oprichtingsdatum 11 maart kwam het team bijeen om op StiDoMu te toosten en de aftrap te geven voor weer een muzikaal jaar, met om te beginnen de uitvoering van Bachs Matthäus Passion op 22 maart. Dit liep door de omstandigheden anders.

Op onze website staat inmiddels het jaarverslag 2019. Daarin kunnen we melden dat dankzij de aanmelding van een aantal vrijwilligers de dreiging voor het voortbestaan van StiDoMu is weggenomen. Een team van in totaal 16 vrijwilligers, inclusief het bestuur ging het afgelopen jaar aan de slag om mooie concertseries samen te stellen en te organiseren.

Zomerserie orgelconcerten

De grote onzekerheden en beperkende maatregelen maken het niet realistisch om een dergelijke serie, waaraan maanden van voorbereiding vooraf gaat, te organiseren. Helaas hebben we dan ook moeten besluiten dat ook de zomerserie met de orgelbespelingen dit jaar niet door kan gaan!

We hopen dat het in de loop van de zomer mogelijk zal zijn u een enkele orgelspeling te kunnen aanbieden. Via deze nieuwsbrief en onze facebookpagina houden we u op de hoogte.
klavier_walcker

Seizoen 2020-2021, ons 51e seizoen

Op dit moment is onzeker wat de (on-)mogelijkheden zijn om in de Martinikerk concerten te organiseren. Het is allereerst de vraag of koren en ensembles met de 1,5 meter maatregel uit de voeten kunnen wat betreft het repeteren en concerteren. Maar bovendien betekent het dat het totaal aantal toegestane bezoekers in de Martinikerk rond de 50 zal liggen, hetgeen verregaande financiële consequenties heeft voor producties zoals de Matthäus Passion, die StiDoMu weer in maart 2021 wilde organiseren.

Zo liet het Luthers Bach Ensemble ons weten dat ze hun jubileumconcert, gepland voor a.s. 11 oktober, niet kunnen verzorgen. Ook is het erg onzeker of het Deutsches Requiem van Joh. Brahms dat op 8 november op ons programma staat, door kan gaan.

Dat alles betekent dat u in juni niet zoals u gewend bent van ons 2 concertbrochures ontvangt: de orgelserie is geannuleerd, de plannen voor de concertserie 2020-2021 zullen drastisch aangepast moeten worden; maar hoe is op dit moment nog niet te zeggen. Wel zullen we alles in het werk stellen om u waar mogelijk kleinschalige concerten te bieden.
logostidomu_HSbewerkt-e1436422665615

Financiën

De financiële ondersteuning van de kring van onze donateurs is in de afgelopen 50 jaar van groot belang geweest en zal ook in de toekomst belangrijk blijven. De komende periode wordt het zowel organisatorisch en vooral financieel een grote uitdaging om toch nog concerten in Doesburg te kunnen realiseren. Wij hopen daarbij op uw steun te mogen blijven rekenen.
Namens het bestuur van StiDoMu,
handtek-reinoud
Reinoud G. Egberts, voorzitter
facebook twitter website 
MailPoet