Donateurs

We bestaan 50 jaar!
Sinds de oprichting op 11 maart 1970 op initiatief van de toenmalige cantor-organist van de Grote of Martinikerk Reinoud G. Egberts zijn er door StiDoMu in de afgelopen 50 jaar ruim 700 concerten georganiseerd. Ensembles en musici uit vele delen van de wereld waren te gast in met name de Martinikerk: Kathedrale koren uit Coventry, Edinburgh en Tarnov (P), het St. Johns Choir Cambridge, koren uit Zweden, Servië en Canada. Uit eigen land konden we in Doesburg genieten van onder meer het Nederlands Kamerkoor, de Domcantorij, het Monteverdi Kamerkoor, het Oost- Nederlands Kamerkoor en het Vocaal Ensemble Zutphen. Dirigenten Jos van Veldhoven, Ton Koopman, Peter Dijkstra, Paul van Nevel en William Christie met zijn ensemble Les Arts Florissants uit Parijs mochten we in Doesburg begroeten.

Orgelconcerten
Ook de orgelserie trekt internationaal aandacht dank zij het unieke Monumentale Walcker-orgel: meer dan 350 concerten met bespelers uit de V.S., Japan, Zuid-Korea en bijna alle landen van Europa.
Gedurende meer dan 20 jaar verzorgde huisorkest het Doesburgs Kamerorkest o.l.v. Reinoud G. Egberts een 75- tal concerten en begeleidde toentertijd jonge solisten en aanstormende talenten als violiste Janine Jansen, bas Harry van der Kamp, harpiste Manja Smits en hoboïst Arthur Mahler. Nu komt het Luthers Bach Ensemble uit Groningen jaarlijks onder meer een van de passionen van Bach uitvoeren en biedt steeds weer nieuwe hoogtepunten in onze concertseries.

Uw steun kunnen we goed gebruiken
Tevreden terugkijkend richt het bestuur van StiDoMu zich op de toekomst.
Vooral financiën zijn een doorlopend aandachts- of zelfs zorgpunt. Mede dankzij de subsidie van de Gemeente Doesburg en de
ondersteuning van onze kring van donateurs kon dit alles worden gerealiseerd. Ook de komende jaren is er echter geld nodig, om de hoge kwaliteit van onze concerten te kunnen blijven handhaven zelfs meer dan voorheen. Daarom doen wij een dringende oproep om u aan te melden als donateur of als sponsor van bijvoorbeeld de Doesburgse passion-traditie.

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer: NL08 INGB 0002 0690 80 t.n.v. Stidomu te Doesburg.

Stidomu heeft de status van culturele ANBI.U mag dus 125% van uw donatie bij de aangifte inkomstenbelasting als gift aftrekken.

Aanmeldingsformulier

  Ja, ik geef mij op als donateur van Stidomu.

  Naam

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Mijn jaarlijkse bijdrage bedraagt: euro

  E-mailadres

  Opmerkingen

  Vink het bovenste hokje aan voordat u op verzend klikt