ANBI

ANBI gegevens Stidomu

RSIN/Fiscaal nummer: 81 66 69 624
Kamer van Koophandel: 41 04 74 96

De stichting heeft de status van culturele ANBI

Secretariaat:
[e] info@stidomu.nl
Begoniastraat 33, 6982 CV Doesburg

Bankrekening NL08 INGB 0002 0690 80

Samenstelling van het bestuur:
Reinoud G. Egberts, Ellecom voorzitter
Henk van der Lee, Doesburg secretaris
Ben Kleinhans, Doesburg penningmeester
Berend Arentsen, Doesburg publiciteit
Wilbert Berendsen, Vorden
Frans de Laaf, Ellecom
Ton Pos, Doesburg

Doelstelling:
De Stichting Doesburgse Muziekcultuur is opgericht in 1970 met als doel:
het organiseren en activeren van muziekculturele gebeurtenissen in daarvoor in aanmerking komende gebouwen in Doesburg en Omstreken (statuten art. 2).
Het zwaartepunt heeft daarbij van het begin af aan gelegen – en ligt nog steeds – bij het organiseren van concerten in de Grote of Martinikerk te Doesburg. Behalve in de Martinikerk organiseert StiDoMu intussen ook concerten in de andere historische kerk van Doesburg, de Gasthuiskerk.

Activiteiten:
In de Martinikerk worden jaarlijks 3 concertseries gerealiseerd:
– Zomeravond orgelbespelingen
– Freytag op Zondagmiddag concerten
– Concertserie op de zondagmiddag
In de Gasthuiskerk 4 concerten in november – februari.

Het jaarverslag over 2016 vindt u hier. > Jaarverslag-2016

Beloningsbeleid:
Stidomu kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden van de bestuursleden op vrijwillige basis worden verricht.

Beleid:
Hier treft u het beleidsplan aan:
Beleidsplan_2017

Financiële verantwoording:
De cijfers van 2016 met toelichting: Financieel-jaarverslag-2016
De cijfers van 2017 met toelichting: Webversie stukken 2017