Bestuur en ANBI

Bestuur
Reinoud G. Egberts, Ellecom – voorzitter
Henk van der Lee, Doesburg – secretaris
Ed Engbers, Doetinchem – penningmeester
Berend Arentsen, Doesburg – publiciteit
Wilbert Berendsen, Vorden
Ton Pos, Doesburg

Secretariaat
M secretariaat@stidomu.nl
Begoniastraat 33, 6982 CV Doesburg

Bankrekening NL08 INGB 0002 0690 80

Medewerkers
Marike Tuin, Zutphen – programmering
Marcus Bergink, Arnhem – programmering
Betty Suurenbroek – webmaster, nieuwsbrief en Facebook

ANBI-gegevens Stidomu
De stichting heeft de status van culturele ANBI.
RSIN/Fiscaal nummer: 81 66 69 624
– Kamer van Koophandel: 41 04 74 96

Doelstelling
De Stichting Doesburgse Muziekcultuur is opgericht in 1970 met als doel:
het organiseren en activeren van muziekculturele gebeurtenissen in daarvoor in aanmerking komende gebouwen in Doesburg en Omstreken (statuten art. 2).
Het zwaartepunt heeft daarbij van het begin af aan gelegen – en ligt nog steeds – bij het organiseren van concerten in de Grote of Martinikerk te Doesburg. Behalve in de Martinikerk organiseert StiDoMu intussen ook concerten in de andere historische kerk van Doesburg, de Gasthuiskerk.

Activiteiten
In de Martinikerk worden jaarlijks 3 concertseries gerealiseerd:
– Zomeravond orgelbespelingen
– Freytag op Zondagmiddag concerten
– Concertserie op de zondagmiddag
In de Gasthuiskerk vinden ook een aantal concerten plaats.

Beloningsbeleid
Stidomu kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden van de bestuursleden op vrijwillige basis worden verricht.

Beleid
Hier treft u het beleidsplan aan:
Beleidsplan_2017 en verder

Financiële verantwoording
Het jaarverslag en de cijfers van 2019: jaarverslag 2019
Het jaarverslag en de cijfers van 2018: jaarverslag 2018 

Privacy
Ten aanzien van de digitale verkoop van kaartjes via de link van Cango zijn wij gebonden aan de wettelijke kaders die gesteld zijn voor de verkoop op afstand en zullen ook in voorkomende gevallen als zodanig handelen. Lees hier meer.