ANBI

ANBI gegevens Stidomu

RSIN/Fiscaal nummer: 81 66 69 624
Kamer van Koophandel: 41 04 74 96

De stichting heeft de status van culturele ANBI

Secretariaat:
[e] secretariaat@stidomu.nl
Begoniastraat 33, 6982 CV Doesburg

Bankrekening NL08 INGB 0002 0690 80

Samenstelling van het bestuur:
Reinoud G. Egberts, Ellecom – voorzitter
Henk van der Lee, Doesburg – secretaris
Ed Engbers, Doetinchem – penningmeester
Berend Arentsen, Doesburg – publiciteit
Wilbert Berendsen, Vorden
Frans de Laaf, Ellecom – public relations
Ton Pos, Doesburg

Medewerkers:
Marike Tuin, Zutphen – programmering
Marcus Bergink, Arnhem – programmering
Hans Schimmel, Dieren – webmaster en nieuwsbrief

Doelstelling:
De Stichting Doesburgse Muziekcultuur is opgericht in 1970 met als doel:
het organiseren en activeren van muziekculturele gebeurtenissen in daarvoor in aanmerking komende gebouwen in Doesburg en Omstreken (statuten art. 2).
Het zwaartepunt heeft daarbij van het begin af aan gelegen – en ligt nog steeds – bij het organiseren van concerten in de Grote of Martinikerk te Doesburg. Behalve in de Martinikerk organiseert StiDoMu intussen ook concerten in de andere historische kerk van Doesburg, de Gasthuiskerk.

Activiteiten:
In de Martinikerk worden jaarlijks 3 concertseries gerealiseerd:
– Zomeravond orgelbespelingen
– Freytag op Zondagmiddag concerten
– Concertserie op de zondagmiddag
In de Gasthuiskerk 4 concerten in november – februari.

Beloningsbeleid:
Stidomu kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden van de bestuursleden op vrijwillige basis worden verricht.

Beleid:
Hier treft u het beleidsplan aan:
Beleidsplan_2017

Financiële verantwoording:
De cijfers van 2016 met toelichting: Financieel-jaarverslag-2016
De cijfers van 2017 met toelichting: Webversie stukken 2017

Het jaarverslag en de cijfers van 2018: jaarverslag 2018