Bestuur en ANBI

Bestuur
Reinoud G. Egberts, Ellecom – voorzitter
Secretaris – vacant
Ed Engbers – penningmeester
Wilbert Berendsen
Harold Coeling
Ton Pos

Secretariaat
M secretariaat@stidomu.nl
Bankrekening NL08 INGB 0002 0690 80

Programmering
Marike Tuin, Zutphen
Marcus Bergink, Lobith 
Reinoud G. Egberts

Publiciteit
Corrie van den Brandhof
Klaas Muller
Sabien Stols
Betty Suurenbroek 

ANBI-gegevens StiDoMu
De stichting heeft de status van culturele ANBI.
RSIN/Fiscaal nummer: 81 66 69 624
– Kamer van Koophandel: 41 04 74 96

Doelstelling
De Stichting Doesburgse Muziekcultuur is opgericht in 1970 met als doel:
het organiseren en activeren van muziekculturele gebeurtenissen in daarvoor in aanmerking komende gebouwen in Doesburg en Omstreken (statuten art. 2).
Het zwaartepunt heeft daarbij van het begin af aan gelegen – en ligt nog steeds – bij het organiseren van concerten in de Grote of Martinikerk te Doesburg. Behalve in de Martinikerk organiseert StiDoMu intussen ook concerten in de andere historische kerk van Doesburg, de Gasthuiskerk.

Activiteiten
In de Martinikerk worden jaarlijks 3 concertseries gerealiseerd:
– Zomeravond orgelbespelingen
– Freytag op Zondagmiddag concerten
– Concertserie op de zondagmiddag

Beloningsbeleid
StiDoMu kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden van de bestuursleden op vrijwillige basis worden verricht.

Beleid
Hier treft u het beleidsplan aan:
Beleidsplan_2017 en verder

Financiële verantwoording
Het jaarverslag over 2021: jaarverslag 2021 StiDoMu 
Het financieel verslag over 2021: jaarrekening 2021 StiDoMu 
Hetzelfde in het ANBI formulier: ANBI StiDoMu 2021


Privacy
Ten aanzien van de digitale verkoop van kaartjes via de link van C-tix zijn wij gebonden aan de wettelijke kaders die gesteld zijn voor de verkoop op afstand en zullen ook in voorkomende gevallen als zodanig handelen. Lees hier meer.