Orgelbespelingen 2022

Ook in de zomer van 2022 organiseerden we weer een serie van acht orgelbespelingen in de Grote of Martinikerk van Doesburg. Een keur van binnen- en buitenlandse organisten biedt de bezoeker een interessant overzicht van de orgelmuziekcultuur. 

En een orgel, wat is dat eigenlijk? Het beste antwoord is misschien wel: een orgel is als een flexibel veelzijdig orkest: het kan groots klinken, maar ook intiem, en je kunt er alle muziekstijlen mee verklanken.

Drie orgels, één concert                                                                                      
De Doesburgse Martinikerk heeft liefst drie orgels: het hoofdorgel, gebouwd door Oscar Walcker is oorspronkelijk afkomstig uit de Gereformeerde Nieuwe Zuiderkerk te Rotterdam, waar het in 1916 in gebruik werd genomen. Dit orgel werd in 1972 ten tijde van de restauratie van de kerk in de Martinikerk geplaatst. Het koororgel is in 1953 gebouwd door orgelmaker Dirk Andries Flentrop. En het kleine kabinetorgel is waarschijnlijk in 1805 gebouwd door de Groningse orgelbouwer Heinrich Hermann Freytag. Het werd aanvankelijk in bruikleen verkregen en in 2003 feestelijk in gebruik genomen. Na het overlijden van de eigenaresse schonken de erfgenamen het orgel aan de kerkelijke gemeente van de Martinikerk. Elk orgel van de Martinikerk heeft zijn eigen klankkleur en mogelijkheden, waardoor de bezoekers van de concerten van elke stijl het optimale kunnen ervaren. 

Bekijk het programmaboekje!